Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can configure and accept the use of the cookies, and modify your consent options, at any time.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Supports are subject to the following rules:

  • Each proposal can accumulate more than supports

30 proposals

Forslag gruppe 7
Reklamere for at folk ikke skal kaste snus på bakken.
Bærekrafts forslag
Kattepus for katten til katta
Gratis bærekraftig frokost til alle!
Mindre emballasje i butikker
Forslag katta: Digitalt arbeid
Forslag bærekraftig by
Hva katedral skolen kan gjøre
Trondheim kommune: Belønning for å kjøre mindre
Ideer til å nå bærekraftsmålene
Forslag til hva kommunen kan gjøre, bærekraftig
Forslag Trondheim kommune: Blandet bydeler
Forslag Katedralskolen: Pantestasjoner
Pantekasse og kompost
Bærekraftige forslag
Forslag Katta: Flere sykkelparkeringer og mindre biler
Hva kan trondheim kommune gjøre
Forslag Kommune: Billigere bussbilletter
CO2 utslipp, byutvikling
Billigere kollektivtilbud
Ungt engasjement
Belønning for å gå og sykle
[Forslag for Trondheim] Ingen biler i sentrum
Forslag Trondheim: Mer prioritering av syklende og gående
Ungt engasjement til Katta
Forslag til mer bærekraftige greier
Pc bruk i skolen
Mer kortreist mat
Forslag til kommune og katta for bærekraftig utvikling
See all withdrawn proposals

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share