Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can configure and accept the use of the cookies, and modify your consent options, at any time.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Løfte frem og aktivisere kulturminnene

Avatar: Ellen Aga Kildal
Ellen Aga Kildal
Trykk på bildet for å bla deg rundt
Kulturminnene på Nyhavna er historiefortellere og identitetsskapende element som skal prege den nye bydelen. Bygningene fra industrialiseringen av Trondheim forteller viktige historier, og bør også søkes tatt vare på og integreres i den nye bydelen. Slik kan Nyhavna vise vei for en bærekraftig ressursforvaltning. Bygninger med kulturhistorisk verdi bør tidlig gis et innhold og en funksjon slik at byens befolkning inviteres til å ta dem i bruk, og kulturminnene får en viktige rolle i det lokale bylivet. Påbygg, tilbygg og transformasjon er måter å gi eksisterende bygningsmasse ny verdi og nye opplevelser gjennom bruk. Nyhavnas særegne fysiske miljø legger føringer for arkitektur, materialer og farger på ny bebyggelse, og for utformingen av byrommene.

Prinsipp for for å løfte frem og aktivisere kulturminnene

  • Fyringsbunkeren skal settes i stand og gis et utadrettet og/ eller offentlig program som gir allmennheten tilgang til kulturminnet. Fortrinnsvis kulturaktivitet i tråd med dagens bruker i toppetasjen, Cirka Teater. Framtidig bruk og opprustning av Fyringsbunkeren skal bidra til å aktiviserer den tilgrensende Fyringsbunkerallmenningen.
  • Spissbunkerene skal settes i stand og gis et utadrettet og/ eller offentlig program som gir allmennheten tilgang til kulturminnene.
  • Artilleriverkstedet skal gis et utadrettet og/eller offentlig program som gir allmennheten tilgang til kulturminnet. Fremtidig bruk og utforming av Artilleriverkstedet skal bidra til å aktiviserer den tilgrensende Ladehammerallmenningen.
  • Dora I og Dora II bør settes i stand og gis et utadrettet og/ eller offentlig program som gir allmennheten tilgang til kulturminnene.
  • Dora I og Dora II settes i sammenheng ved opparbeidelsen av det offentlige byrommet Fyringsbunkerallmenningen. Det bør utlyses arkitektkonkurranse Dora II.
  • Strandveikaia har et unikt kulturmiljø med kvaliteter som skal ivaretas.Ny bebyggelse på Strandveikaia skal forholde seg til eksisterende bygg i skala og uttrykk. Det skal etableres utadrettet virksomhet på bakkeplan og et offentlig sjøbad slik at området blir et aktiv byrom.
  • Kulturminnene på Strandveikaia skal gis et utadrettet og/eller offentlig program som gir allmennheten tilgang til kulturminnene. Fortrinnsvis kulturaktiviteter i tråd med dagens brukere.


Her kan du lese alt om strategisk virkemiddel 8. Løfte frem og aktivisere kulturminnene


Har du innspill til dette strategiske virkemiddelet og tilhørende prinsipp? Logg på og del dine innspill med oss nederst på denne siden!


Report inappropriate content

Is this content inappropriate?

Reason:

{:one=>"3 comment", :other=>"3 comments"}

Loading comments ...

Log in with your account or sign up to add your comment.

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share