Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can configure and accept the use of the cookies, and modify your consent options, at any time.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Global execution status

Delmål 1.3: Trondheim har tilgang på et grønt og attraktivt bymiljø
Delmål 3.1: Trondheim har et attraktivt næringsliv og kunnskapsmiljø
Ombruks- og deleløsninger
Materialgjenvinning
Delmål 1.5 - Naturen i Trondheim er livskraftig og robust
Bruke egen innkjøpsmakt
Delmål 2.1: Trondheims innbyggere har god livskvalitet
Delmål 2.4: Trondheim har sosialt bærekraftige bydeler der alle samarbeider om gode lokalsamfunn
Matbyen Trondheim
Delmål 3.3: Trondheim realiserer potensialet som ligger i digitalisering og teknologi for å møte utfordringer i framtida
Strategier for hva bysamfunnet kan bidra med
Delmål 3.5: De ulike samfunnsaktørene i Trondheim tar et felles ansvar for å utvikle det samfunnet vi ønsker å leve i
Results per page:
10

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share