Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can configure and accept the use of the cookies, and modify your consent options, at any time.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Page

Trondheimspanelet skal hjelpe oss lage den nye kommuneplanen for Trondheim. Vi har arrangert borgerpanel med svært gode erfaringer tidligere, og gjentar derfor suksessformelen ved å invitere byens innbyggere til en ny runde med samme metode.Involvering

Trondheim er en by som skal skapes i fellesskap med innbyggerne. Borgerpanel er et verktøy for økt innbyggerinvolvering, og inviterer byens befolkning til å komme sammen for diskusjon og dialog om et konkret tema. Panelet skal ha flere samlinger inndelt i en læringsdel, diskusjonsdel og prioriteringsdel. Store verdispørsmål og samfunnsmessige dilemmaer legger grunnlaget for diskusjonene, og deltakerne i panelet skal jobbe sammen for å komme frem til noen anbefalinger.

5000 SMS-er

Deltakerne i Trondheimspanelet skal gjenspeile byen. 5000 innbyggere har mottatt en invitasjon via SMS, og utvelgelsen til panelet tar utgangspunkt i alle som takket ja til denne SMS-en. En bred sammensetning av ulike stemmer er en avgjørende faktor for at den kommende samfunnsplanen blir en god plan for hele byen. Panelet settes sammen etter en trekning av alle som melder seg slik at vi sikrer en bred representasjon blant byens innbyggere.

Spørsmål og svar

  • 💡 Hva er Trondheimspanelet?

Trondheimspanelet er en representativ sammensetning av innbyggere som kommer sammen for å diskutere større samfunnsmessige dilemmaer og verdispørsmål innenfor bærekraftig utvikling av Trondheim.

  • 🙋🏼‍♀️ Hvem får være med i Trondheimspanelet?

Mange i Trondheim får nå en sms med invitasjon til Trondheimspanelet. Alle som takker ja til invitasjonen går videre til en trekning som tar høyde for blant annet geografi, alder og bakgrunn.

  • 👨‍👩‍👧‍👦Hvor mange er med i Trondheimspanelet?

50 personer er valgt ut til å være med i borgerpanelet.

  • 📝Hva gjør Trondheimspanelet?

Deltakerne i Trondheimspanelet vil, i tillegg til å diskutere store dilemmaer og verdispørsmål for Trondheims samfunnsutvikling, komme frem til ulike anbefalinger til kommuneplanens samfunnsdel og politikerne.

  • 📅Hvor lenge varer Trondheimspanelet?

Trondheimspanelet vil bestå av flere samlinger inndelt i én læringsdel, én diskusjonsdel og én prioriteringsdel. Antall samlinger avgjøres etter behov.

  • 💬Hvor kan jeg henvende meg om jeg har spørsmål?

Ta kontakt med [email protected].

Du kan få oppdateringer og følge Trondheimspanelet på borgerkraft.trondheim.kommune.no ved å registrere deg!


Confirm

Please log in

The password is too short.

Share