Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can configure and accept the use of the cookies, and modify your consent options, at any time.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Mer om samfunnsplanleggingen

Her finner du mer info om de ulike prosessene som pågår, som du kan delta i gjennom Borgerkraft

Samfunnsplanen

Trondheim kommune skal i løpet av 2021 lage en ny kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsplanen skal beskrive mål og strategier for bysamfunnets utvikling fram mot 2032. En god plan for byen trenger mange ulike stemmer, og derfor skal denne digitale plattformen brukes aktivt i arbeidet med utviklingen av en ny samfunnsplan.


Alle kommuner skal ha en en kommuneplan, som skal bestå av en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel, samfunnsplanen, er kommunenes viktigste overordnede, strategiske og samordnede plan. Planen skal ivareta både nasjonale, regionale og lokale mål, interesser og oppgaver.

Samfunnsplanen er en plan for hele byen og all planlegging i kommunen skal være forankret i den. Planen er kommunens verktøy for bedre og mer helhetlig planlegging for en mer bærekraftig samfunnsutvikling, strategisk styring og involvering av byens innbyggere.

I Trondheim har samfunnsdelen et tolv års perspektiv og beskriver langsiktige samfunnsutfordringer, og definerer mål og strategier både for byen som helhet og kommunen som organisasjon. Samfunnsplanen legger grunnlaget for overordnede prioriteringer i kommuneplanens arealdel.Confirm

Please log in

The password is too short.

Share