Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can configure and accept the use of the cookies, and modify your consent options, at any time.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Aktivt bruke designprogram for gater og byrom

Avatar: Ellen Aga Kildal
Ellen Aga Kildal

Trykk på bildet for å bla deg rundt

Byrommene på Nyhavna skal bidra til å løfte frem kulturminnene, gi byen tilgang til sjøen, styrke biologisk mangfold og sørge for at det finnes gode offentlige møteplasser for alle. På Nyhavna skal byrommene henge sammen. Fra store åpne plasser, til mindre, nære byrom for nabolaget. Både byrommene og gatene må fungere godt for hverdagslivet. De offentlige rommene skal tilrettelegge for at vi kan møtes, at vi kan gjøre aktiviteter ute, kultur, lek og engasjement.


Programmering og utforming av offentlige rom og gater bygger opp under de strategiske virkemidlene

  • Havnepromenaden og Transittallmenningene opparbeides til offentlige rom som gir allmennheten tilgang til vannkanten 
  • Jernbaneparken, Kullkranparken og Ladehammerhagene opparbeides til attraktive grøntområder for rekreasjon og biologiske mangfold
  • Strandveikaia, Fyringsbunkerallmenningen og Bunkerhagen opparbeides til offentlige rom som løfter frem kulturminnene 
  • Gatene opparbeides til å bli attraktive byrom for gående, syklende og byliv


Her kan du lese hele designprogrammet for offentlige rom og gater.


Har du innspill til dette strategiske virkemiddelet? Del dine innspill med oss her! Det gjør du ved å legge igjen en kommentar i kommentarfeltet under:
Obs! Du må logge inn for å kunne kommentere.

Report inappropriate content

Is this content inappropriate?

Reason:

You are seeing a single comment

View all comments

I am always grateful for these valuable shares, you can find more at fnf mods where you can meet many friends and access many other interesting things here

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share