Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can configure and accept the use of the cookies, and modify your consent options, at any time.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Velge robuste løsninger vær og klimaendringer

Avatar: Ellen Aga Kildal
Ellen Aga Kildal
Trykk på bildet for å bla deg rundt
Klimaendringene vil bringe mindre forutsigbart og mer ekstremt vær, og vi skal tidlig i planleggingen ta grep for å minimere risikoen og konsekvensene disse klimatiske endringene bringer med seg. Bebyggelse og vegetasjon skal bidra til at gater og byrom skal ha gode mikroklimatiske forhold. Nyhavna skal forberedes på at havet stiger 0,72 m over normalnull innen år 2100 og opp mot 2,2 meter innen år 2150.

Prinsipper for robuste løsninger vær og klimaendringer

  • Regnvann som faller på takflater skal brukes aktivt for å gjøre Nyhavna til et grønnere bydel og bidra til biologisk mangfold. Regn- og smeltevann fra tak og balkonger skal samles i taknedløp og benyttes til egnede formål som for eksempel vanning.
  • Vannveier på overflaten kan brukes som et estetisk element i gater og torg og skal vurderes når utforming av gater og byrom planlegges. Regnvann og snø skal ikke forurense havet. Det skal håndteres innenfor bydelen med løsninger som unngår at forurensning som miljøgifter og mikroplast spres fra tette flater til sjøen.
  • Regnvann som faller på trafikkerte flater skal gjennomgå et rensetrinn før det føres til resipient. Permeable flater og felter med vegetasjon skal prege gater og torg
  • Uterom må utarbeides til å tåle stor endring i vannstand. Gater, torg og grønnstrukturer må tåle oversvømmelse opp til kote + 3,1 meter.
  • Infrastruktur i grunnen skal tåle havstigning og stormflo. Infrastruktur må dimensjoneres for å unngå flom ved styrtregn.
  • Tekniske installasjoner skal ikke plasseres lavere enn kote + 3,1 meter.
  • Alle byggverk som omfattes av sikkerhetsklasse F2 (sårbare samfunnsfunksjoner) skal ikke etableres under kote + 3,2 meter.


Her kan du lese alt om strategisk virkemiddel 2: Velge robuste løsninger vær og klimaendringer.


Har du innspill til dette strategiske virkemiddelet og tilhørende prinsipp? Del dine innspill med oss nederst på denne siden!

Obs! Du må logge på for å legge igjen kommentarer.


Report inappropriate content

Is this content inappropriate?

Reason:

{:one=>"0 comment", :other=>"0 comments"}

Loading comments ...

Log in with your account or sign up to add your comment.

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share