Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can configure and accept the use of the cookies, and modify your consent options, at any time.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

La kunst og kultur prege Nyhavna

Avatar: Ellen Aga Kildal
Ellen Aga Kildal
Trykk på bildet for å bla deg rundt
Det skal legges til rette for at kulturnæringsaktører får gode arbeids- og visningsforhold i bydelen også etter at transformasjonen er gjennomført. Flere av kulturminnene på Nyhavna vil med tilpasninger egne seg særlig godt til kulturformål. Det legges til rette for sambruk av ressurser i form av fellesverksted, kontorarealer og visningssteder både ute og inne. Nyhavnas ansikt utad skal uttrykkes gjennom en helhetlig og bevisst satsing på kunst i de offentlige rommene. Det forutsetter samarbeid mellom offentlige og private aktører.

Viktig prinsipp for å la kunst og kultur prege Nyhavna

  • Kulturminnene på Nyhavna bør bevares i kommunalt eierskap/ deleierskap for å gi rom for at kulturbaserte næringer, småskala industriproduksjon og maritime næringer kan bevares og utvikles. Dette må skje innenfor rammene den verneverdige bebyggelsen setter når det gjelder krav til bygningsmessige tilpasninger.
  • Ett av delområdene bør defineres som en pilot for å undersøke ulike økonomiske modeller og fysiske grep som tilrettelegger for at kulturnæringsaktører får gode arbeids- og visningsforhold i bydelen gjennom tilgang til nødvendig kulturell infrastruktur, lokaler, bygg og arenaer som brukes til produksjon, øving og visning av kunst og kultur.
  • Kunstplan for Nyhavna skal legge føringer for videre arbeid med kunst i bydelen.


Her kan du lese alt om strategisk virkemiddel 7: 7. La kunst og kultur prege Nyhavna


Har du innspill til dette strategiske virkemiddelet og tilhørende prinsipp? Del dine innspill med oss nederst på denne siden!

Obs! Du må logge på for å kommentere.

Report inappropriate content

Is this content inappropriate?

Reason:

{:one=>"3 comment", :other=>"3 comments"}

Loading comments ...

Log in with your account or sign up to add your comment.

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share